தின / இன்றைய / Daily Rasi Palan ராசி பலன் by KT Astrologer

Daily Rasi Palan based on your Moon Sign can be found on this page.

You will come to know about your health, love, sex, relationship, work, business, travel, finance, money, stock market trading, etc. for the day based on your moon sign.

The 12 moon signs are Mesha Rasi (மேஷம்), Rishaba Rasi (ரிஷபம்), Midhuna Rasi (மிதுனம்), Kataga Rasi (கடகம்), Simma Rasi (சிம்மம்), Kanni Rasi (கன்னி), Thula Rasi (துலாம்), Vrishchik Rasi (விருச்சிகம்), Dhanushu Rasi (தனுசு), Makara Rasi (மகரம்), Kumbha Rasi (கும்பம்), Meena Rasi (மீனம்). Note that the horoscope are based on local timezone and your location.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Meena Rasi (மீனம்)

Mesha Rasi (மேஷம்)

Rishaba Rasi (ரிஷபம்)

Midhuna Rasi (மிதுனம்)

Kumbha Rasi (கும்பம்)

Kataga Rasi (கடகம்)

Makara Rasi (மகரம்)

Simma Rasi (சிம்மம்)

Dhanushu Rasi (தனுசு)

Vrishchik Rasi (விருச்சிகம்)

Thula Rasi (துலாம்)

Kanni Rasi (கன்னி)


Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.