വ്യാഴത്തിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Aug 2016 to Sep 2017) (മൂന്നാം ഘട്ടം) ഫലം (Guru Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (ജെമിനി)

Jan 18, 2017 ജൂണ് 9 2017 മിക്സഡ് ഫലങ്ങൾ (45/100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ പഞ്ചസാര, കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം 6 മാസം അവസാന ൽ കംട്രീ അപ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഭാരം കൊണ്ടുവരാൻ കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക ഇഴയും ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അടിയന്തര ചികിത്സ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇണ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു ആരംഭിക്കാം. നിങ്ങൾ വളരെ കരുതലോടെ നിങ്ങൾ പുതിയ ബന്ധം കയറി പക്ഷം കേസിൽ, ആവശ്യം. malefic ശേഷം ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു തെറ്റായ വ്യക്തി പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. മോശം ഫലങ്ങൾ അടുത്ത 18 മാസത്തേക്ക് സാധ്യമാകില്ല, എന്നാൽ ഈ ആരംഭ പോയിന്റാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിവാഹം പോന്നു.
നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ എന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ മികച്ച ചെയ്യാൻ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചു കഠിനാധ്വാനം മതി ക്രെഡിറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നത് കാക്കും. എന്നാൽ പണി സമ്മർദ്ദം കൂടുതൽ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിന് സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ അധിക മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ കൂടുതൽ മർദ്ദം ടെൻഷൻ അവരുടെ മേലോട്ടു യാത്ര തുടരും. ഫ്രീലാൻസർമാർ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാർ അവരുടെ നല്ല പേരും പെരുമയും നിലനിർത്താൻ കഴിയും.
ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം നല്ല അന്വേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിക്ഷേപം വഴി കൂടുതൽ വളർച്ച ലഭിക്കുന്നത് സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമയം ദീർഘകാല നല്ല തിരയുന്ന എന്നതിനാല്, അതു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ വാങ്ങുന്നതിനു വഴി പോർട്ട്ഫോളിയോ വേലി പോന്നു. നിങ്ങൾ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ വ്യവസായം എങ്കിൽ, ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുതിയ ബന്ധം വളർത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.