വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) (നാലാം ഘട്ട) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Jun 9, 2017 സെപ്റ്റം 11 2017 കാലയളവായിരുന്നു (85/100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ അധിക ഭാരം നഷ്ടമാകും നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ പഞ്ചസാര അളവ് സാധാരണ ഇറങ്ങും. ഇണയുടെ ബന്ധം വലിയ അന്വേഷിക്കുന്നു അതു കുഞ്ഞിനെ .വിധി സുഖാനുഗ്രഹവും പദ്ധതി ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ സമയം. ലവേഴ്സ് അവരുടെ സ്നേഹം വിവാഹം മാതാപിതാക്കൾ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വ്യാപൃതരും വിവാഹം ചെയ്യും. പല സുബ്ബ karya ഫംഗ്ഷനുകളും കാണിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സോഷ്യൽ സർക്കിൾ മതിയായ പേരും പെരുമയും നേടും.
നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രമോഷൻ / അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പള വർദ്ധന ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കരിയറില് മറ്റൊരു മേലോട്ടു യാത്ര ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാണിത് കടക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന്റെ അഭിമാനം ആയിരിക്കും. ഇത് നല്ല സമയം താനാണ് ബിസിനസ്സ് വിൽക്കാൻ നന്നായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നാഗപൂരിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഏതാനും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉണ്ടാക്കേണം ആണ്. ഇത് ഫ്രീലാൻസർമാർ നടത്തിയതെന്ന് ഏജന്റുമാർക്ക് വളരെ പാരിതോഷികമാണ് ഘട്ടത്തിൽ പോകുന്ന.
മണി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമായി പാടില്ല. അതു നിങ്ങൾ നിശ്ചിത ആസ്തികൾ വാങ്ങാൻ ഹോളിഏഞ്ചല്സ് ജീവനുള്ള നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീട്ടിൽ നീക്കാൻ സമയമാണ്. സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ്ങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു വളരെയധികം ലാഭകരമായ തന്നെ. സിനിമാ താരങ്ങൾ, നിർമ്മാതാക്കൾ, സംവിധായകൻ വിതരണക്കാരും വളരെ നന്നായി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രവാസികളെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗുഡ് ലക്ക് മുൻകൂർ അഭിനന്ദനങ്ങൾ - കെ.ടി ജ്യോതിഷി.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.