ಗುರು ಗೋಚರಿಸುವ (Aug 2016 to Sep 2017) Lawsuit ಮತ್ತು ದಾವೆ ಫಲ (Guru Gochara Rashi Phala) for Kataga (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್)

Lawsuit ಮತ್ತು ದಾವೆ

This page is translated through computer program using google translate.


ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮೇಲೆ ದಾವೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ವೇಳೆ, ನಂತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಶುಲ್ಕ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿನ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ kandar sashti kavasam ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು Sudharsana ಮಹಾ ಮಂತ್ರ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವಿಮೆ - ಇದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ - ನೀವು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಸಮಗ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವೆ / ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರು ವಿಮೆ ಸೆಳೆದಿವೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೇಳೆ, ನಂತರ ನೀವು ಛತ್ರಿ ನೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meena (ಮೀನ)

Mesha (ಮೇಷ)

Rishaba (ಟಾರಸ್)

Midhuna (ಮಿಥುನ)

Kumba (ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್)

Kataga (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್)

Makar (ಮಕರ)

Simha (ಲಿಯೊ)

Dhanu (ಧನು ರಾಶಿ)

Viruchiga (ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ)

Tula (ಲಿಬ್ರಾ)

Kanni (ಕನ್ಯಾರಾಶಿ)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.