ಗುರು ಗೋಚರಿಸುವ (Aug 2016 to Sep 2017) Education ಫಲ (Guru Gochara Rashi Phala) for Kanni (ಕನ್ಯಾರಾಶಿ)

Education

This page is translated through computer program using google translate.


ಶನಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಮಹಾನ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಲಾರರು. ನೀವು 10 ನೇ ಮತ್ತು 12 ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೊರತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊತ್ತಿಸು ಎಂದು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಹ. ಗುರುವಿನ ಉಪದ್ರವಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 2017 ನಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meena (ಮೀನ)

Mesha (ಮೇಷ)

Rishaba (ಟಾರಸ್)

Midhuna (ಮಿಥುನ)

Kumba (ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್)

Kataga (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್)

Makar (ಮಕರ)

Simha (ಲಿಯೊ)

Dhanu (ಧನು ರಾಶಿ)

Viruchiga (ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ)

Tula (ಲಿಬ್ರಾ)

Kanni (ಕನ್ಯಾರಾಶಿ)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.