വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Health (Guru Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന കുഴപ്പം അനിയത സ്ലീപ്പിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ന് തന്നെ സത്യം നിങ്ങളെ തളരുമ്പോൾ കഴിയും. അടുത്ത ഒരു വർഷം കൂടുതൽ ഭാരം നേടുന്നതിന് ജങ്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ തിന്നും ഫോണെടുത്തപ്പോള് തന്നെ. നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഹാർഡ് സമയം നൽകിക്കൊണ്ട്, വീണ്ടും എയ്യും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മോശം സുഹൃത്ത് സർക്കിൾ വലയം ചെയ്യും. പോലും മദ്യം, പുകവലി ചൂതാട്ടവും മറ്റ് മോശം ശീലങ്ങൾ കുടിവെള്ള അടിമയായിത്തീർന്നു ലഭിക്കും.
നിന്നെ ഇറക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാരം നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ ആവാന് ചെയ്യേണ്ടത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തു വരും സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യാൻ ആദിത്യ hridayam കേൾക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.