2016 May ಮೇ Movie Artist and Politician ರಾಶಿ ಫಲ Rasi Phala for Mithuna Rasi (ಮಿಥುನ ರಾಶಿ)

People in the field of Movie, Arts, Politics, etc

This page is translated through computer program using google translate.


ರಾಜಕೀಯ, ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಜನರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ, ಗುರು ರಿಂದ ಉಪದ್ರವಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಹ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜನರು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಕುಸಿಯಲು ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಟನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೂಡ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಅಲ್ಪಕಾಲವಿದ್ದ, ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ.


Meena Rasi (ಮೀನ ರಾಶಿ)

Mesha Rasi (ಮೇಷ ರಾಶಿ)

Vrushabh Rasi (ವೃಷಭ ರಾಶಿ)

Mithuna Rasi (ಮಿಥುನ ರಾಶಿ)

Kumbha Rasi (ಕುಂಭ ರಾಶಿ)

Karka Rasi (ಕರ್ಕ ರಾಶಿ)

Makara Rasi (ಮಕರ ರಾಶಿ)

Simha Rasi (ಸಿಂಹ ರಾಶಿ)

Dhanu Rasi (ಧನು ರಾಶಿ)

Vrushchika Rasi (ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ)

Tula Rasi (ತುಲಾ ರಾಶಿ)

Kanya Rasi (ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.