2016 June Monthly Business and Secondary Income Horoscope Rashi Phalam for Cancer (Karkidakam)

Business and Secondary Income

This page is translated through computer program using google translate.

നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ ദുർബലമായ വൈകല്യവും ചാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത മാസം ജൂലൈ 31 2016 അവസാനം വരെ നല്ല തിരയുന്ന പിന്നീട് അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പലകാര്യങ്ങളുമുൾപ്പെടെ നല്ലതു ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ നല്ല സമയം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ, സുരക്ഷിതം എക്സിറ്റ് സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പ്രധാന പങ്കുകാരന് ആയി. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഈ വർഷം ദുരന്തം നിന്നുള്ള ചില പരിരക്ഷ ലഭിക്കും ജൂലൈ 31 2016 അവസാനത്തോടെ മുമ്പ് ഈ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.
പയ്യനാണെന്ന് അവസരങ്ങളും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഏജൻറ് മതിയായ തുക ഈ മാസം ഉൽകൃഷ്ടതയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കും ലഭിക്കും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Pisces (Meenam) Rashi Phalam

Aries (Medam) Rashi Phalam

Taurus (Edavam) Rashi Phalam

Gemini (Midhunam) Rashi Phalam

Aquarius (Kumbham) Rashi Phalam

Cancer (Karkidakam) Rashi Phalam

Capricorn (Makaram) Rashi Phalam

Leo (Chingham) Rashi Phalam

Sagittarius (Dhanu) Rashi Phalam

Scorpio (Vrishchikam) Rashi Phalam

Libra (Thulam) Rashi Phalam

Virgo (Kanni) Rashi Phalam

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.