2016 പുതുവർഷ March to Aug 2016 Rasi Phalam - Medam (മേടം)

March 26 to Aug 11 Excellent Growth and Happiness (80 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസും ഇരു ഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ടത്ര നല്ല മികവാണു് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ സജീവവും ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ മതിയായ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരം രോഗ പോരാടാൻ ശേഷം ശബ്ദം ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും മതി രൂപരേഖ തീരും. ഇണയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ പരിധിവരെ വരും. ഈ കാലഘട്ടം ഇണയുടെ കൂടെ .വിധി പരമാനന്ദം വേണ്ടി വലിയ അന്വേഷിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ലഭിക്കും. യോഗ്യരായ സിംഗിൾസ് മത്സരത്തിൽ കണ്ടെത്താനും ഇപ്പോൾ വിവാഹം ലഭിക്കും. ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് ന് അത്ഭുതകരമായ സമയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ചിത്രം സ്റ്റാറ്റസ് വീണ്ടെടുക്കാനും ചെയ്യും.
നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി മാറ്റം തിരയുന്ന എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ജോലി ഓഫർ വേണ്ടത്ര ശമ്പളം പാക്കേജ്, നല്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കും മെയ് 2016 2nd ആഴ്ച ചുറ്റും ഒരു പുതിയ ജോലി ഓഫർ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ പോകാം. ലോങ് പ്രമോഷനുകൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാം കാത്തിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പുതിയ മാനേജർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളർച്ച പിന്തുണയ്ക്കും ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയം ഇറങ്ങും. ബിസിനസ് ജനം ഇപ്പോൾ വിശിഷ്ടം വീണ്ടെടുക്കൽ കാണും. പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് ഓർഡറുകൾ ഏറ്റവും സാധ്യത. ഇപ്പോഴും അത് നല്ലതു സ്ഥാനത്താണ് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിറ്റ് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തുകടക്കാൻ നല്ലതു മതിയായ വൈകല്യവും ചാർട്ട് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം വേണ്ടി വലിയ അന്വേഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും ഒട്ടും താമസിയാതെ വേഗം അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഈ കാലഘട്ടം പ്രാഥമിക ജീവനുള്ള ഒരു ഹോം വാങ്ങാൻ നല്ല നോക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റ് നിക്ഷേപം കടന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാന്യമായ ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യും. പാസ്സാക്കിയിരുന്നു നിന്ന് ഈ വർഷം ബാക്കി വളരെ മോശമായ വിരൂപമായുമുള്ള പോകുന്ന ശേഷം ആഗസ്ത് 2016, ആദ്യ വാരം ജൂലൈ 2016 അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് അവസാനിക്കും മുമ്പ് പൂർണമായും പുറത്തുകടക്കാൻ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.