2016 പുതുവർഷ Rasi Phalam - Meenam (മീനം)

Overview

This page is translated through computer program using google translate.


ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നിങ്ങളെ ആശംസിക്കുന്നു - കെ.ടി ജ്യോതിഷി
വ്യാഴത്തിന്റെ ജൂലൈ 2016 വരെ നിങ്ങളുടെ runa roga sathru sthanam ന് transiting ചെയ്യും ശനിയും ചൊവ്വയുടെ നില ഈ വർഷം ദോഷകരമായ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ മികച്ചതാക്കാൻ, രാഹുവിന്റെ വർഷം മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ 6 വീട്ടിൽ ഇരിക്കും. ഈ വർഷം, കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ തിരയുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ നല്ല ഊർജ്ജങ്ങളും നെഗറ്റീവ് .മരതകം വളരെ കൂടുതൽ ആയിരിക്കും തന്നെ. ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ കൂടുതലും അഭാവമാണ് മിശ്രിതമായ തോന്നുന്നു, എന്നാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ അനുകൂലമായ 7 വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്രൻ അടയാളം aspecting ചെയ്യും മുതൽ നിങ്ങൾ വർഷം മുഴുവൻ ലേക്ക് ആഗസ്ത് 2016 മുതൽ വലിയ പ്രവാസികളെ ഉണ്ടായിരിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.