2016 വര്ഷം Health ഫലം Rasi Phalam - Midhunam (ജെമിനി)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


അവിടെ മിഡ്-ഏപ്രിൽ 2016 മുതൽ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ചില മൈനർ തിരിച്ചടി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഇഫക്റ്റുകൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 2016 അതു സങ്കീർണമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആകട്ടെ ലെ വൈകല്യമൊന്നും നിലനിർത്താൻ മതിയായ മികവാണു് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ശരിയായി രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ലളിതമായ മരുന്നുകൾ മാറുകയുംചെയ്യും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.