2016 വര്ഷം Health ഫലം Rasi Phalam - Dhanu (ധനു)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 2016 എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സാവധാനം ബാധിക്കില്ല ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ദുർബലമായ മാർസ് മഹാ പുരന്ദരദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ antardasa പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചില സാധ്യതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉണ്ട്. ശനിയുടെ viraya sthanam ന് ശക്തമാക്കിയ കൈവരുന്നു ശേഷം, മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒരുപാട് വികസിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കത് നേരിടുന്നതിനുമായി സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല മികവാണു് കരസ്ഥമാക്കാൻ മതിയായ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനം നിലനിർത്തുക. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു ഹനുമാൻ Chalisa പാരായണം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.