2016 വര്ഷം Jan to March 2016 ഫലം Rasi Phalam - Dhanu (ധനു)

Jan 01 to March 26 Moderate Growth (60 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


മാസം കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ആകുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈകല്യമൊന്നും തുടരും. നിങ്ങൾക്ക് കായിക കൂടുതൽ സജീവവും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ, പഞ്ചസാര തലത്തിൽ സാധാരണ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ യുദ്ധം വേണ്ടത്ര ശക്തി ലഭിക്കും. മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആഴ്ച ദമ്പതികൾ ചില തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ ചെറിയ തന്നെ.
നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പരിസ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പിന്തുണയാണ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണ അടുത്ത ബന്ധത്തിനു ചെയ്യും. ഇത് കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം നല്ല സമയം. നിങ്ങൾ IVF അല്ലെങ്കിൽ IUI മുന്നോട്ടു നീക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഉടൻ ജനുവരി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. സിംഗിൾ അവരുടെ നിറുത്തുന്നു ആൻഡ് പ്രേമികൾ റൊമാൻസ് നല്ല സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടെത്തും.
ഇപ്പോൾ നിന്റെ കരിയറില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ 12 വീട്ടിന്മേൽ ശനിയുടെ ദിവസം ദമ്പതികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ അതു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളർച്ച ബാധിക്കും സാധ്യതയില്ല. ഇത് ഒരു നല്ല സമയം ശമ്പളം പ്രമോഷനുകൾ ചോദിക്കാൻ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ശകുനം പ്രകാരം നിലവിലെ കമ്പനി താമസിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ അതു ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ അത് കിട്ടില്ല പോലും, ഏപ്രിൽ 2016 മുതൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ തിരയുന്ന മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. രണ്ടായാലും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നല്ലതും ശമ്പളം സ്ഥാനവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കരിയറില് മുകളിലേക്ക് നീക്കുക കാണും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വളരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫലവത്തായില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ നിർദേശങ്ങൾ മതി ധനസഹായവും ലഭിക്കുന്നത് തുടങ്ങും.
സാമ്പത്തികമായി ഈ സമയം മിക്സഡ് തിരയുന്ന, മിക്കപ്പൊഴും നല്ല ഭയവും ഉണ്ടു. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെലവുകൾ കാണാൻ പോലും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ലാഭം പുറമേ ചെലവുകൾ ഔട്ട് balance വരെ കയറി എയ്യും. നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപം മുന്നോട്ടു നീക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു ഹോം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വാങ്ങാം മികച്ച സമയം. നിങ്ങൾ ഈ അവസരം, പിന്നെ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിരവധി വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. അച്ചാരം മതി സേവിംഗ്സ് ലഭിച്ചു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രാഥമിക ഹോം വാങ്ങുന്നത് മുന്നോട്ട് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാനും നിന്റെ ആശ്വാസങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാഹനം അവസരം കഴിയും. ഓഹരി വിപണി നിക്ഷേപം നിങ്ങൾ മാന്യമായ ലാഭം തരും; ഉടൻ അത് തുറക്കാൻ പോലെ നിങ്ങളുടെ positons വേലി കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സമയം അത്ര നന്നല്ല തിരയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ദിവസം ട്രേഡിങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.