2016 வருட Investments ராசி பலன்கள் Rasi Palangal - Dhanushu Rasi (தனுசு ராசி)

Investments

This page is translated through computer program using google translate.


நீங்கள் இந்த ஆண்டு முந்தைய பகுதியாக பெரிய வருங்காலத்தை வேண்டும் என்றாலும், விஷயங்களை முதல் ஆகஸ்ட் 2016 ல் இருந்து உங்களுக்கு எதிராக நகரும் வைக்கும். நீங்கள் குறிப்பாக உங்கள் பயணம், வீடு மற்றும் கார் பராமரிப்பு செலவுகள் மீது மேலும் செலவுகள் பார்ப்பீர்கள். நீங்கள் ஆகஸ்ட் 2016 ல் இருந்து வர்த்தகம் என்றால், நீங்கள் பெரிய இழப்பு உணரலாம். ஆகஸ்ட் 2016 ல் இருந்து நீங்கள் பார்க்க இழப்பு ஏற்படுகிறது இருக்கும் மற்றும் அது உங்கள் 5 முதல் 10 ஆண்டுகள் சேமிப்பு நீக்கும் திறன் உள்ளது. ஆகஸ்ட் 2016 ல் இருந்து எந்த முக்கியமான நிதி முடிவுகள் எடுக்க வேண்டாம்.


Meena Rasi (மீன ராசி)

Mesha Rasi (மேஷ ராசி)

Rishaba Rasi (ரிஷப ராசி)

Midhuna Rasi (மிதுன ராசி)

Kumbha Rasi (கும்ப ராசி)

Kataga Rasi (கடக ராசி)

Makara Rasi (மகர ராசி)

Simma Rasi (சிம்ம ராசி)

Dhanushu Rasi (தனுசு ராசி)

Vrishchik Rasi (விருச்சிக ராசி)

Thula Rasi (துலா ராசி)

Kanni Rasi (கன்னி ராசி)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.