രാഹുവിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Jan 2016 to Aug 2017) June 22, 2017 to Aug 20, 2017 ഫലം (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

June 22, 2017 to Aug 20, 2017 Big Fortunes to Resume! (95 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഒരു പ്രൊമോഷൻ കാരണം എങ്കിൽ, ആരും സമയം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാരികളും ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ അവരുടെ ശകുനം തിരികെ വരുന്നതു കാണും. എന്നാൽ കുറിപ്പ് ഈ ഊഹക്കച്ചവട ട്രേഡിങ്ങ് രാജി നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ 2017 കാര്യങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് അവസാനം മുമ്പിൽ വൈവിദ്ധ്യകരിച്ച വിധത്തിൽ കയറി നല്ലവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു വിടവാങ്ങൽ പാർട്ടി സെപ്റ്റം 2017 മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി നല്ല പോകുന്നില്ല എന്നു.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.