രാഹുവിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Jan 2016 to Aug 2017) Aug 07, 2016 to Dec 11, 2016 ഫലം (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Aug 07, 2016 to Dec 11, 2016 Excellent Growth and Happiness (80 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ശരിയായി തിരിച്ചറിയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശരിയായ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഇപ്പോൾ വിജയികൾ. വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ബന്ധം പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മറ്റ് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങൾ യുദ്ധം ആവശ്യമാണ്. ഇണയുടെ കൂടെ .വിധി പരമാനന്ദം മാത്രമേ നവംബർ 2016 Rishaba Rasi പെൺകുട്ടികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ഗർഭധാരണം സൈക്കിൾ നൽകാൻ കഴിയും. ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും. സിംഗിൾ അനുയോജ്യമായ മത്സരത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ തയ്യാറാണ് ലഭിക്കും ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇടപഴകുന്നത്.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ചില സൃഷ്ടി സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഠിനപ്രയത്നത്തെ മതി ക്രെഡിറ്റുകൾ ലഭിക്കും. ലോങ് വിലവർധന ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ സംഭവിക്കാം ഓഫറുകളും ശമ്പളം കാത്തിരുന്നു. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വളരെ നല്ല പ്രവാസികളെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നിരവധി പുതിയ പദ്ധതികൾ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐടി ബിസിനസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്പന്നമായ കാലഘട്ടം പോകുന്ന. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നവം ​​ആൻഡ് ഡിസംബർ 2016 ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഈ കാലഘട്ടം വളരെ നല്ല ധനകാര്യ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിയും. ശനിയും ചൊവ്വയും നിങ്ങളുടെ വീട്, കാർ അറ്റകുറ്റപ്പണി കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ചെലവുകൾ അതുപോലെ യാത്രാ, മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെലവുകൾ കൈകാര്യം പണം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വീട് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാന രണ്ടു മാസം വലിയ നോക്കുന്നു. ഓഹരി വിപണി ട്രേഡുകൾ Poorva Irrational ആയ Sthanam ന് വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തി ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ കൂടുതൽ പ്രവാസികളെ ഉണ്ടാകും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.