രാഹുവിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Jan 2016 to Aug 2017) Dec 11, 2016 to April 16, 2017 ഫലം (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Dec 11, 2016 to April 16, 2017 Sudden Debacle (30 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.

ശേഷം ശനിയുടെ ജനുവരി 2016 നിങ്ങളുടെ 8 വീട്ടിൽ ലേക്കായി നീക്കി, നിങ്ങളുടെ 10th വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ Ketu aspecting ഗണ്യമായി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും മനസ്സിനെ ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു മാനസിക പിരിമുറുക്കം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ അവഗണിക്കാതെ വണ്ടും പിന്നീട് വൈദ്യസഹായം നേടുകയും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ ഇണ കൂടെ ഘർഷണം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങും. .വിധി പരമാനന്ദം കഴിയില്ല ഒപ്പം പുതുതായി ദമ്പതിമാർക്കും ഒരുപാട് ബാധിക്കും. ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം നന്നല്ല. ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് ന് ഏറ്റവും മോശം സമയം. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ എങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വേദനയേറിയ സംഘർഷങ്ങളാണ് കുറയ്ക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ തിരയുന്ന നിർത്തുക.
നിങ്ങൾ Asthama സാനി എന്ന കിക്ക് start കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത തുടങ്ങും. രാഹുവിന്റെ ആൻഡ് Ketu രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനങ്ങള് നിന്നു യാതൊരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ജോലിസ്ഥലത്തോ നിങ്ങളുടെ നേരെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ നേരെ ജയം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഗെയിമുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ കലാശിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി പരിസ്ഥിതി ചെയ്തത് സംരക്ഷിത ആൻഡ് വഴങ്ങി നല്ലതു. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വ്യാപാരികളുടെയും അവരുടെ മോശം ഭാഗ്യം കുറിച്ച് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആരംഭിക്കും. നിക്ഷേപ മാത്രം തെക്കോട്ടുള്ള നീക്കാം. ധനം നാശവും സാമ്പത്തിക ദുരന്തത്തെ വളരെ കാർഡുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശേഷം ഈ സമയത്ത് ഓഹരി വിപണിയിൽ വ്യാപാരം ഒഴിവാക്കുക.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Pisces (മീനരാശി) Rashi Phalam

Aries (ഏരീസ്) Rashi Phalam

Taurus (ഇടവം) Rashi Phalam

Gemini (ജെമിനി) Rashi Phalam

Aquarius (അക്വേറിയസ്) Rashi Phalam

Cancer (കാൻസർ) Rashi Phalam

Capricorn (കാപ്രിക്കോൺ) Rashi Phalam

Leo (ലിയോ) Rashi Phalam

Sagittarius (ധനു) Rashi Phalam

Scorpio (സ്കോർപ്പിയോ) Rashi Phalam

Libra (തുലാം) Rashi Phalam

Virgo (കന്നി) Rashi Phalam

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.