രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Apr 16, 2017 to Aug 20, 2017 (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Kanni (കന്നി)

Apr 16, 2017 to Aug 20, 2017 Excellent Recovery (70 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ശനിയുടെ അതിന്റെ ഊർജ്ജ നില തിരിച്ചുപിടിച്ചു അവൻ നിങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സഹായിക്കും ശേഷം. വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വീണ്ടും സന്തുഷ്ട വിവാഹം ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആരംഭിക്കും. ലവേഴ്സ് അവരുടെ റൊമാൻസ് ആസ്വദിക്കുന്ന ആരംഭിക്കും. മത്സരം നോക്കുകയും ഇടപഴകുന്നത് എന്നാൽ വിവാഹം അനുകൂലമായ വ്യാഴത്തിന്റെ യാത്രാമാർഗത്തിനായുള്ള സെപ്റ്റം 2017 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി നല്ല സമയം.
നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമോഷന് മുക്തമായി എങ്കിൽ, ജൂലൈ അംഗീകരിച്ച ചെയ്യും 2017 മോണിറ്ററി നേട്ടം പുറമേ വളരെ കാർഡുകളിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സമയത്ത് ഭൂമി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കടന്നു നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. വ്യാപാരികളും ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ അവരുടെ ശകുനം തിരികെ വരുന്നതു കാണും. എന്നാൽ ഊഹക്കച്ചവട ഓപ്ഷനുകൾ ട്രേഡിങ്ങ് നേടല് ചാർട്ട് പിന്തുണ ആവശ്യമായി വന്നേക്കും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.