ಶನಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಫಲ Nov 2014 to Oct 2017 (Shani Gochara Rashi Phala) by KT ಜ್ಯೋತಿಷಿ

Jupiter Transits during Saturn in Scorpio Moon Sign is given below:

This page is translated through computer program using google translate.


Kataga ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಯಿಲ್ಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ ಗ್ಲುಟೋನಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 09, 2014 ಏಪ್ರಿಲ್ 09, 2015
ಜುಲೈ 14, 2015 ಏಪ್ರಿಲ್ 09, 2015: Kataga ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಯಿಲ್ಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಕಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ: ಜುಲೈ 14, 2015 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2015
ನವೆಂಬರ್ 28, 2015 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2015: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಂ ಎಂಬುದು ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ
ಜನವರಿ 09, 2016 ನವೆಂಬರ್ 28, 2015: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರಂ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ
ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2016 ಜನವರಿ 09, 2016: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರಂ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ ಗ್ಲುಟೋನಿ
ಮೇ 10, 2016 ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2016: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಂ ಎಂಬುದು ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ ಗ್ಲುಟೋನಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಂ ಎಂಬುದು ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ May 10, 2016 ಜುಲೈ 24, 2016
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರಂ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ: ಜುಲೈ 24, 2016 ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2016
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2016 ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2016: ಕನ್ನೈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರಂ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 04, 2016 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2016: ಕನ್ನೈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ Hastham ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ
ಕನ್ನೈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಿರೈ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 04, 2016 ಫೆಬ್ರವರಿ 07, 2017
ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2017 ಫೆಬ್ರವರಿ 07, 2017: ಕನ್ನೈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಿರೈ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ ಗ್ಲುಟೋನಿ
ಜೂನ್ 10, 2017 ಫೆಬ್ರವರಿ 07, 2017: ಕನ್ನೈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ Hastham ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ ಗ್ಲುಟೋನಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 04, 2017 ಜೂನ್ 10, 2017: ಕನ್ನೈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ Hastham ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2017 ಆಗಸ್ಟ್ 04, 2017: ಕನ್ನೈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಿರೈ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2017 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2017: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಿರೈ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2017 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2017: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ Swaathi ಸ್ಟಾರ್ ಗುರುವಿನ

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meena (ಮೀನ)

Mesha (ಮೇಷ)

Rishaba (ಟಾರಸ್)

Midhuna (ಮಿಥುನ)

Kumba (ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್)

Kataga (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್)

Makar (ಮಕರ)

Simha (ಲಿಯೊ)

Dhanu (ಧನು ರಾಶಿ)

Viruchiga (ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ)

Tula (ಲಿಬ್ರಾ)

Kanni (ಕನ್ಯಾರಾಶಿ)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.