ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Trading and Investments (Shani Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

Trading and Investments

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾക്ക് ഓഹരി വിപണിയിലെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നു കച്ചവടം ഓപ്ഷനുകൾ / ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും, നിങ്ങൾ ചില വൈകല്യവും ചാർട്ട് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ്ങ് സാരമായ windfalls സകലനാമത്തിന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ചൂതാട്ടവും വിജയം ചെയ്യും. ശനിയുടെ സംതരണം രണ്ടര വർഷം മുതൽ, ഓരോ ദിവസവും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഞാൻ ഈ പേജിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എൻറർ കടന്നുപോയ പോകുക. ഇത്തരം ശുക്രൻ, സൂര്യൻ, ബുധനും ചൊവ്വാ ആന്തരഗ്രഹങ്ങളുമായി കണക്കുകൂട്ടൽ ഉൾപ്പെടും ശേഷം എന്റെ പ്രതിമാസ ജാതകം വായനയോ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.