ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Nov 2014 to Mar 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Nov 02, 2014 to Mar 14, 2015 Good Bye to your Family Problems (70 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ മാനസിക വിഷാദരോഗം പുറത്തു വരും. ഇത് നിങ്ങൾ വലിയ releif പോകുന്നു.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഒരു അവസാനം വന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ കൂടെ ചേരാൻ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടു .വിധി നിർവൃതി ആസ്വദിക്കും. ലവേഴ്സ് അവരുടെ റൊമാൻസ് ന് നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ യോഗ്യമായ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല മത്സരം കണ്ടെത്തും. യോഗ്യരായ ദമ്പതികൾക്ക് പുറമേ കുട്ടിയോട് ഭാഗ്യവതി ലഭിക്കും.
തൊഴിലില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു മാറ്റം തിരയുന്ന എങ്കിൽ, ഇതില് ശമ്പളം പാക്കേജ് ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ നല്ല സമയം. നിങ്ങളുടെ കടം അടയ്ക്കേണ്ട തുടങ്ങും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നീക്കുന്നതിന് മതിയായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. കൌതുകകരമായ ജോലിയിലേക്ക് പോലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ പണിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ആയിരിക്കും. പ്രമോഷൻ വളരെ കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്. ഇത് ഓഹരി വിപണിയിൽ കടക്കുന്നതു നല്ല സമയം ബിസിനസ്സ് ആളുകളെയും കച്ചവടക്കാർ ഒരുപാട് പ്രകാശിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പോകാൻ നല്ല സമയം. ബാങ്ക് വായ്പ വേഗം അംഗീകാരം ലഭിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.