தின / இன்றைய ராசி பலன் / Daily Rasi Palan by KT Astrologer

Daily Rasi Palan based on your Moon Sign can be found on this page.

You will come to know about your health, love, sex, relationship, work, business, travel, finance, money, stock market trading, etc. for the day based on your moon sign.

The 12 moon signs are Mesha Rasi (மேஷ ராசி), Rishaba Rasi (ரிஷப ராசி), Midhuna Rasi (மிதுன ராசி), Kataga Rasi (கடக ராசி), Simma Rasi (சிம்ம ராசி), Kanni Rasi (கன்னி ராசி), Thula Rasi (துலா ராசி), Vrishchik Rasi (விருச்சிக ராசி), Dhanushu Rasi (தனுசு ராசி), Makara Rasi (மகர ராசி), Kumbha Rasi (கும்ப ராசி), Meena Rasi (மீன ராசி). Note that the horoscope are based on local timezone and your location.
God bless you!
Written by கே. டி. ஜோதிடர் (KT Astrologer)
WhatsApp +1-510-470-4161

Meena Rasi (மீன ராசி)

Mesha Rasi (மேஷ ராசி)

Rishaba Rasi (ரிஷப ராசி)

Midhuna Rasi (மிதுன ராசி)

Kumbha Rasi (கும்ப ராசி)

Kataga Rasi (கடக ராசி)

Makara Rasi (மகர ராசி)

Simma Rasi (சிம்ம ராசி)

Dhanushu Rasi (தனுசு ராசி)

Vrishchik Rasi (விருச்சிக ராசி)

Thula Rasi (துலா ராசி)

Kanni Rasi (கன்னி ராசி)


Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.