വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Trading ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് (Guru Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

Trading ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്

This page is translated through computer program using google translate.


ഊഹക്കച്ചവട ദിവസം കച്ചവടം ഓപ്ഷനുകൾ ട്രേഡിങ്ങ് പോലും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് നിങ്ങളെ വളരെ സമ്പന്നമായ കഴിയും. പ്രൊഫഷണൽ വ്യാപാരികൾ ഇപ്പോൾ സര്പ്ലസ് ലാഭം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ ലഭിച്ചു വളരെ പ്രവാസികളെ എങ്ങനെ കാണാൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ലഭിക്കും. ബിഗ് ടീം ലോട്ടറി ചൂതാട്ടത്തിലൂടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭാഗ്യമായി മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മകരജ്യോതി Rasi ജനം അവരുടെ പേരുകൾ ബ്ലൂംബർഗ് കോടീശ്വരന്മാര് സൂചിക ൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.
ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രാൻസിറ്റ് ആരംഭത്തിൽ കടം വളരെ ലഭിച്ചു ആണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്നു ചെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പണം മിച്ചം നല്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അത് ഒരു പ്രാഥമിക ഹോം അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപം ഉള്ള വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം. പണിയുന്ന നിർമാണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം വാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ കുറവ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഹോം ചട്ടക്കൂട്ടിലാക്കാൻ നല്ല സമയം. ഈ കാലയളവിൽ ചെയ്യാൻ നിക്ഷേപം, നിങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാല വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം അതുപോലെ ദീർഘകാല തരും. നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ സമയം നിലങ്ങൾ നല്ല നോക്കുന്നു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.