വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Health (Guru Gochara Rasi Phalam) for Kumbham (കുംഭ)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ദുർബലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എങ്കിൽ, മാനസിക ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, മറ്റ് ഡിസോർഡർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നശിക്കുകയും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മോശം സുഹൃത്ത് സർക്കിൾ വലയം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കി കഴിയുന്ന മദ്യം, ചെയിൻ പുകവലി, മറ്റ് മോശം ശീലങ്ങൾ കുടിവെള്ള അടിമയായിത്തീർന്നു ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ആവശ്യമായ ചൂതാട്ട നേരെ അമിതമായ പലിശ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ചെയ്യും.
നിങ്ങൾ ചില സമയം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അവഗണിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഏകാന്തത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാനസിക ഉത്കണ്ഠ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകുക ചെയ്യും കഴിയും. നിങ്ങൾ ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ഗുളികകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധ വിഷാദം ഗുളികകൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു വരാം. നിങ്ങൾ പോലും ചെറിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭയപ്പാടോടെ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു തെറ്റും ഇല്ല. എന്നാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ 8 വീട്ടിൽ ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം അളവ് ഫാസ്റ്റ് ഊറ്റി ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഊർജ്ജങ്ങളും പുലർത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സന്തുലിതവും തുടരാൻ മതിയായ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനം ആവശ്യമാണ്. ശ്രദ്ധപുലർത്തുക!


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.