വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Family ബന്ധവും (Guru Gochara Rasi Phalam) for Kumbham (കുംഭ)

Family ബന്ധവും

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ സഹോദരങ്ങളും ബന്ധുക്കൾ പങ്കാളിയുടെ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത,,, ഇൻ-നിയമങ്ങളും കസിൻസ് വികസിപ്പിക്കാനും തന്നെ. കുടുംബ രാഷ്ട്രീയം അടുത്ത ഒരു വർഷം കഠിനമായി ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അകലെ ദീർഘദൂര ജോലി കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, വിദേശ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നിന്ന് ജീവിക്കേണ്ടിവരും. കൂടുതൽ ലഘുവായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മക്കളും അപ്രതീക്ഷിത മോശം സഫലമായതിന്റെ നിങ്ങളുടെ മാനസിക ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തും.
പോലുള്ള വിവാഹമോചനം, കുട്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വ്യവഹാര പോകുമ്പോൾ എങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേദനയും പ്രശ്നങ്ങൾ തരും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെ മുതൽ, നിങ്ങളെയും നേരെ ഗെയിം കളിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ആരെ ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഉള്ള പരിധിവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രതയെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും പരിരക്ഷിക്കാൻ മതിയായ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.