വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Health (Guru Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


മുന്നോട്ട് പോയി, കാര്യങ്ങൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ വളരെ നല്ലത് ലഭിക്കും എന്നാൽ. നിങ്ങൾ നവം 2016 വരെ എത്തി അത് ഏതെങ്കിലും വലിയ വീണ്ടെടുക്കൽ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല ഗുരു പുതിയ orkut Poorva Irrational ആയ Sthanam നിങ്ങളുടെ 5 വീട്ടിൽ aspecting എന്നതിനാല്, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സ് ലെവൽ ഇറങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ കാരണം എങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവാന് ചെയ്യാൻ ശബ്ദ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നല്ല ഭക്ഷണ വേണം വേണം കുറഞ്ഞത് 2016 ആദ്യകാല നവം വരെ കാത്തിരിക്കുക. വേഗത്തിൽ നല്ല മികവാണു് കരസ്ഥമാക്കാൻ മതിയായ പ്രാർഥനകളും സൂക്ഷിക്കുക. ശനിയുടെ ആദ്യകാല അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളുടെ 2nd വീട്ടിൽ ലേക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ അസുഖങ്ങൾ പുറത്തു വരും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.