വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Finance / Money (Guru Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ നിലവിലെ സംതരണം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നവംബർ 2016 മുതൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ചെലവുകളുടെ പോരും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ജോലി വഴി കൂടുതൽ പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നേടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം ബോണസും വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതു ഒന്നിപ്പിക്കുകയും / അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം ഉയർന്ന പലിശ വായ്പ വാമിംഗ് വളരെ നല്ല സമയം.
ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് വളരെ ലാഭകരമായ തന്നെ. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കയറിച്ചെല്ലും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ബാങ്ക് സ്വകാര്യ ലോൺ കുറവ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ശനിയുടെ രാഹുവിന്റെ മോശം സ്ഥാനത്ത് ശേഷം, ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം മതി കാർ, ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് തുടരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എസ്എയിലെ ഉള്ള സ്വന്തമാക്കിയെന്ന്, അത് കുടക്കീഴിൽ നയം എടുക്കാൻ പുറമേ നല്ലതു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.