വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) (ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Dhanu (ധനു)

Aug 11, 2016, ഒക്ടോ 30 2016 ഇല്ല പ്രവാസികളെ (35 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസും രണ്ട് ബാധിച്ചു ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ പല ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ വരും, ദേഷ്യം അപ്പ് എയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലിക്കേണ്ട വേണം. ഇണയുടെ കൂടെ ബന്ധം വളരെ മോശമായി ബാധിച്ചു ചെയ്യും. നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകുക കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും .വിധി പരമാനന്ദം കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളല്ലെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവിൽ ഒരു താൽക്കാലിക വേർപിരിയലിലേക്കോ അവക്കെതിരെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യും. ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് മോശമായ സമയം. സിംഗിൾ ഒരു പൊരുത്തം തിരയുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഇത് ഏതെങ്കിലും സുബ്ബ karyas നടത്താനുള്ള വളരെ മോശമായ സമയം.
വ്യാഴത്തിന്റെ പോലും ഈ ട്രാൻസിറ്റ് സമയത്ത് യുക്തിസഹമായി പടലം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി താമസിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി മർദ്ദം അപ്പ് ഷൂട്ട് നിങ്ങളുടെ മാനേജർ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തികച്ചും ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ന് ആക്ഷേപവും എടുക്കാന് വേണ്ടി. Demotion പുറമേ കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ പെട്ടെന്നുള്ള തോൽവിക്ക് പ്രധാന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കാണും. കാര്യങ്ങൾ പോലും വളർച്ച നിങ്ങളുടെ പല വർഷങ്ങൾ ചുരുക്കാൻ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് മാറ്റിയേക്കാം. കഴിയുന്നത്ര ഈ കാലയളവിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങളെ, പണം, വിലയേറിയ ഇനങ്ങൾ മോഷണം സാദ്ധ്യമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് കാലയളവിൽ പുതിയ നിയമം കുറവൊന്നും കയറി ചെയ്യാം.
നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെലവുകൾ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് വറ്റിച്ചു ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഹോം റിപ്പയർ കാർ വലിയ പണം ചെലവഴിക്കുകയും വിലകൂടിയ എന്നാൽ വിലപ്പോവില്ല ഇനങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് വരും. ഓഹരി വിപണി കച്ചവടക്കാർ ഈ സമയം കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക ദുരന്തം കാണും. സമ്പത്തു നാശം വളരെ ട്രേഡിങ്ങ് വഴി കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.