വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Family ബന്ധവും (Guru Gochara Rasi Phalam) for Dhanu (ധനു)

Family ബന്ധവും

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ഇണ, സഹോദരങ്ങളും, കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, അതുപോലെ-നിയമങ്ങൾ സാവധാനം തർക്കങ്ങൾ വികസ്വര ആരംഭിക്കും. കുടുംബ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾക്ക് അകലെ ദീർഘദൂര ജോലി കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, വിദേശ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നിന്ന് ജീവിക്കേണ്ടിവരും ഫെബ്രുവരി 2017 കടുത്ത ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കും. കൂടുതൽ ലഘുവായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മക്കളും അപ്രതീക്ഷിത മോശം സഫലമായതിന്റെ നിങ്ങളുടെ മാനസിക ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തും.
നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുമായി പുതിയ നിയമനടപടിയിൽ കയറി ശേഷം ഫെബ്രുവരി 2017 മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കാണിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്നായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ആരെ ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഉള്ള പരിരക്ഷിക്കാൻ മതിയായ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കൽ, പരിധിവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രതയെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.