2016 പുതുവർഷ March to June 2016 Rasi Phalam - Makaram (മകരം)

March to June 2016 Oops! What happened? (25 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യ പെട്ടെന്നു ഏകദിനമത്സരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ച ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ അമിതമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം, വേദനയേറിയ സംഭവങ്ങളിൽ വഴി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ വളരെ നന്നായി മാതാപിതാക്കൾക്കും മറ്റ് കുടുംബവുമായി അടുത്ത ആരോഗ്യ പരിപാലിക്കേണ്ട വേണം. വേണ്ടത്ര മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സംഭവിക്കാൻ അപ്രതീക്ഷിത ഇവന്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ സമയം ഈ 10 ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയം ദീർഘകാല വളരെ നല്ല തിരയുന്ന ശേഷം നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കീഴിൽ വരും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും നീങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇത് കഠിനമായ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. .വിധി തൃപ്തികരമായ അഭാവം ഉണ്ടാകും. ഈ കാലയളവിൽ കുഞ്ഞ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഗർഭകാലത്ത് സൈക്കിള് ആരംഭിച്ചു എങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല; തൃപ്തി കിടക്കുക. നിർഭാഗ്യവശാൽ സ്നേഹികൾക്ക് പോലും വെറും 3 4 ലേക്ക് ആഴ്ച ക്ഷമ, ബന്ധം ബ്രേക്കിംഗ് നേരെ പോകാം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വന്തം പരിഹരിക്കാൻ ചെയ്യും.
നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ അപ്പ് എയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ഥാനം എത്തിയിരിക്കുന്നു മുതൽ, ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ നിലയിൽ താമസിക്കാനും തെളിയിക്കാൻ സമയമായി. നിങ്ങളിൽ കഠിനപ്രയത്നത്തെ വലിയ പ്രോത്സാഹന കടന്നു ഫലവത്തായില്ല ചെയ്യും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അധിക മണിക്കൂർ ഇട്ടു വരും. പുതിയ പദ്ധതികൾ കരാറുകൾ എന്നിരുന്നാലും ഇതിനകം, പുതിയ ഓർഡറുകൾ ചാകരയാണ് കിട്ടുമായിരുന്നു, ഇടയില്ല. പാസ്സാക്കിയിരുന്നു ട്രേഡിങ്ങ് കടന്നു ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാഭം വേലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇറങ്ങി അടച്ച് ഈ 12 ആഴ്ച വ്യാപാരം ഒഴിവാക്കാൻ ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾ ദുർബലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഊഹക്കച്ചവട നിക്ഷേപം സാമ്പത്തിക ദുരന്തം ഇടയാക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.