2016 പുതുവർഷ Health Rasi Phalam - Kumbham (കുംഭ)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 2016 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ശനിയും വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ 12 വീട്ടിൽ aspecting ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ബാധിത ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഏത് മാനസിക പിരിമുറുക്കം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ മദ്യം, ചൂതാട്ടം, അമിതമായ സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങ് മുതലായവ കുടിവെള്ളം അതു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ശേഷം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക കടന്നു അടിമയാകുകയാണെങ്കിൽ making കഴിവുള്ള. നല്ല മികവാണു് കരസ്ഥമാക്കാൻ മതിയായ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനം നിലനിർത്തുക. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു ഹനുമാൻ Chalisa പാരായണം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com



Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.