2016 പുതുവർഷ Health Rasi Phalam - Meenam (മീനം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 2016 എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ, .നിഷ്പക്ഷമതികള്ക്കും വ്യാഴവും അനുഭാവപൂർവ്വം നിന്റെ ചന്ദ്രൻ അടയാളം aspecting ചെയ്യും. അതു ലളിതമായ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ ചെയ്യും, അതു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആകട്ടെ. നിങ്ങൾ ഉറക്കം ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് കാക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിരുന്നു .പോരിനെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നില എയ്യും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.