2016 പുതുവർഷ Aug to Dec 2016 Rasi Phalam - Meenam (മീനം)

Aug 25, 2016 to Dec 31, 2016 Great Success and happiness (85 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു അവസാനം വരും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിയായി രോഗനിർണ്ണയം വലത്തെ മരുന്നുകൾ നേടുകയും ചെയ്യും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ ആരോഗ്യ തിരികെ വീണ്ടെടുക്കാനും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ യുദ്ധം വളരെ രൂപരേഖ മാറും. നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ, പഞ്ചസാര തലത്തിൽ സാധാരണ ഇറങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ആഹാരക്രമവും വ്യായാമവും, നിങ്ങളുടെ അമിതമായ ശരീരഭാരം ഒരുപാട് വരും. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മറ്റ് ആളുകൾ ആകർഷകമായ ആയിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കുറവ് പ്രയത്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഇണ പാകിമിനുക്കിയ ബന്ധത്തിനു ചെയ്യും. ഇത് .വിധി സുഖാനുഗ്രഹവും കുഞ്ഞിനെ പ്ലാൻ നല്ല സമയം. നിങ്ങൾ IVF അല്ലെങ്കിൽ IUI പോലുള്ള ചികിത്സാസഹായം പോരട്ടെ പോലും, വിജയം. മീന Rasi പെൺകുട്ടികൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഗർഭധാരണം സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് പൊൻ നിമിഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. സിംഗിൾ അനുയോജ്യമായ മത്സരത്തിൽ കണ്ടെത്താനും ഇപ്പോൾ വിവാഹം ലഭിക്കും. ഇത് ഏത് സുബ്ബ karya പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ആസൂത്രണം നല്ല സമയം.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ചില സൃഷ്ടി സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഠിനപ്രയത്നത്തെ മതി ക്രെഡിറ്റുകൾ ലഭിക്കും. ലോംഗ് കാത്തിരുന്നു ഓഫറുകളും ശമ്പള 2016 ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വളരെ നല്ല പ്രവാസികളെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നിരവധി പുതിയ പദ്ധതികൾ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നവം വഴി സംഭവിക്കാം. ഐടി ബിസിനസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്പന്നമായ കാലഘട്ടം പോകുന്ന. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സെപ്റ്റംബർ 2016 മുതൽ ഏതുസമയത്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഈ കാലഘട്ടം വളരെ നല്ല ധനകാര്യ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിയും. ക്യാഷ് ഒഴുകിയത് പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് തെളിവാണ്. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ കുറവ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വേഗതയേറിയ വേഗതയിൽ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനും. ഒരു ഹോം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം. നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപങ്ങള് കടക്കും ചെയ്യാന് മാന്യമായ ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ നിങ്ങളുടെ Bhakya Sthanam പരിമിതമായ ആയിരിക്കും ശനിയുടെ.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.