2016 പുതുവർഷ Remedies Rasi Phalam - Meenam (മീനം)

Warnings / Pariharam

This page is translated through computer program using google translate.


1. വ്യാഴം, ശനി നോൺ-വെജിടേരീയന്സ് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.
2. വ്യാഴം, ശനി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ 3. വയസോ വികലാംഗ സഹായിക്കുക.
4. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ജൂലൈ 2016 വരെ ഹനുമാൻ Chalisa പാരായണം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.