2016 പുതുവർഷ Remedies Rasi Phalam - Edavam (ഇടവം)

Warnings / Pariharam

This page is translated through computer program using google translate.


1. മുഴുവൻ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളത്രയും പോലെ നോൺ-വെജിടേരീയന്സ് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.
2. ചൊവ്വ, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ.
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ 3. വയസോ വികലാംഗ സഹായിക്കുക.
4. ആരോഗ്യകരമായ എങ്കിൽ രക്തം സംഭാവനകളും ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.