2016 പുതുവർഷ Health Rasi Phalam - Midhunam (മിഥുനം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


അവിടെ മിഡ്-ഏപ്രിൽ 2016 മുതൽ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ചില മൈനർ തിരിച്ചടി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഇഫക്റ്റുകൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 2016 അതു സങ്കീർണമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആകട്ടെ ലെ വൈകല്യമൊന്നും നിലനിർത്താൻ മതിയായ മികവാണു് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ശരിയായി രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ലളിതമായ മരുന്നുകൾ മാറുകയുംചെയ്യും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.