2016 പുതുവർഷ Jan to March 2016 Rasi Phalam - Midhunam (മിഥുനം)

Jan 01 to March 26 Great success and Happiness (90 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ കാലയളവിൽ വൈകല്യമൊന്നും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസും രണ്ട് നല്ല ഊർജ്ജങ്ങളുടെ ധാരാളം ചാര്ജു ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം വളരെ നല്ല നോക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പരമാനന്ദം പുറമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സന്തോഷകരവും .വിധി ആയിരിക്കും. ഇത് ഒഴിവുകാല കേന്ദ്രം സ്വപ്നം പോകാൻ ആസൂത്രണം ഒരു വലിയ സമയം.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കയറി നീക്കാൻ തുടരും. നിങ്ങൾ ജോലി തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നോക്കുക ചെയ്യാന് കാലതാമങ്ങൾക്കോ ഇല്ലാതെ ഉത്തമമായ ജോലി ലഭിക്കും. ബോണസ് നല്ല സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകളും വൻ അടയാളം നിങ്ങളോടും നൽകാമെന്നു. നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രമോഷനുകൾക്കുമായുള്ള ആവശ്യപ്പെടാം നിങ്ങൾ വളരെ ഉടൻ അത് ലഭിക്കും. വല്ല പണിക്കും സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളുടെ നേരെ രാഷ്ട്രീയമല്ല കഴിയില്ല. ഈ കാലഘട്ടം ബിസിനസ്സ് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രവാസികളെ പോലെ നൽകാൻ കഴിയും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ കഴിയും പുസ്തകം സര്പ്ലസ് ലാഭം ആയിരിക്കും.
ഈ കാലഘട്ടം ധനകാര്യം, നിക്ഷേപാവശ്യങ്ങൾ വലിയ അന്വേഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഡീലുകളുടെ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായി ചെന്നു ബാങ്ക് വായ്പ കാലതാമങ്ങൾക്കോ ഇല്ലാതെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചെയ്യും. ഓഹരി വിപണിയിൽ വ്യാപാരികൾ ലോട്ടറിയിലെ ഫെബ്രുവരി 2016 ബിഗ് ടീം അവസാനിക്കുന്നത് സര്പ്ലസ് ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യും പുറമേ കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.