2016 പുതുവർഷ Health Rasi Phalam - Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഈ വർഷം അവസാനം വരെ ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ ഈ നല്ല ആക്കം തുടരാൻ ഉറപ്പാക്കുക വേണം മെയ് മുതൽ ജൂലൈ 2016 നും വൈകല്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മാനസികവുമായ വളരെ ഊർജ്ജമേറിയ സജീവമാകുമ്പോഴും ആയിരിക്കും. ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ 5 വീട്ടിൽ ഉണ്ടു, അത് ജീവിതത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ നല്ല നിലവാരമുള്ള വേണ്ടി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യമാണ്, അമിതമായ മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, തുടങ്ങിയവ നിങ്ങളെ അടിമയായി making കഴിവുള്ള.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.