2016 പുതുവർഷ Health Rasi Phalam - Kanni (കന്നി)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ Janma Sthanam ലേക്കായി പ്രേരിതരായി, അവിടെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ത്യാഗിയ്ക്ക് തിരിച്ചടി ആയിരിക്കും. എന്നാൽ malefic ഇഫക്റ്റുകൾ ആദ്യകാല നവം 2016 ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ വരെ വെളിപ്പെടുത്തും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു ഈ വർഷം രണ്ടാം പകുതിയിൽ മതി മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എടുക്കാം. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ തലകറക്കം ഒഴിവാക്കാൻ മതിയായ പ്രോട്ടീൻ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.