2016 പുതുവർഷ March to July 2016 Rasi Phalam - Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

March 26 to July 31 Good Recovery (50 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ അനുകൂല മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒപ്പം മിനുസമാർന്ന ജീവിതം നയിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക വിഘടനം യാതൊരു പരിഹാരം തുടരാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. .വിധി പരമാനന്ദം അഭാവം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിവാഹം എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നല്ല വൈകല്യവും ചാർട്ട് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക. ലവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അല്പം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും.
നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ ജോലി നഷ്ടമായി എങ്കിൽ, ഒരു റിമോട്ട് സ്ഥലത്തു നന്നായി നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത ചുവടെ ഇടയുള്ള ഒരു ഓഫർ ലഭിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ സ്ഥിരതയുള്ള സൃഷ്ടി സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ തുടരും. ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയറില് ഏതെങ്കിലും വളർച്ച മാത്രമാണ് ഒരു നല്ല സമയം അല്ല. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ കാര്യമായ ആശ്വാസം കാണുന്നത് തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ചെറിയ ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പണം കടം കഴിയും എന്നാൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലതു നിനക്ക് സമയത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല.
ധനകാര്യം സാഹചര്യം മാസം കഴിഞ്ഞ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ ഏത് പ്രവാസികളെ കാണുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ ഇതിനാൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കടങ്ങൾ ഇറങ്ങി അടയ്ക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിര ആസ്തി liquidating ആരംഭിക്കാൻ കടം വീട്ടാനും ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു മോശം സമയം. സമ്പത്ത് നാശം കാർഡുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശേഷം ഓഹരി വിപണി ട്രേഡിങ്ങ് നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.