രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Finance / Money and Investments (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Finance / Money and Investments

This page is translated through computer program using google translate.


അകലെ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് തുടരുക നിങ്ങളുടെ 8 വീട്ടിൽ ന് ശനി, ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ നിങ്ങളുടെ 6 വീട്ടിൽ ന് വ്യാഴം, നിങ്ങളുടെ 5 വീട്ടിന്മേൽ രാഹുവിന്റെ ധനശേഖരണം ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കഴിവുള്ള പൂർണമായും കാരണം. ഓപ്ഷനുകൾ വ്യാപാരികളും ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ ധന ന് ഏറ്റവും മോശം സമയം കാണും ആഗസ്ത് 2016 മുതൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങളുടെ തുക രാഹുവിന്റെ / ketu ട്രാൻസിറ്റ് ശേഷിക്കുന്ന വളരെ ഉയർന്ന തിരയുന്ന ശേഷം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തന്ത്രങ്ങൾ തെറ്റായ പോകും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.