രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) June 22, 2017 to Aug 20, 2017 (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

June 22, 2017 to Aug 20, 2017 Big Fortunes to Resume! (95 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഒരു പ്രൊമോഷൻ കാരണം എങ്കിൽ, ആരും സമയം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാരികളും ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ അവരുടെ ശകുനം തിരികെ വരുന്നതു കാണും. എന്നാൽ കുറിപ്പ് ഈ ഊഹക്കച്ചവട ട്രേഡിങ്ങ് രാജി നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ 2017 കാര്യങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് അവസാനം മുമ്പിൽ വൈവിദ്ധ്യകരിച്ച വിധത്തിൽ കയറി നല്ലവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു വിടവാങ്ങൽ പാർട്ടി സെപ്റ്റം 2017 മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി നല്ല പോകുന്നില്ല എന്നു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.