രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Finance / Money and Investments (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

Finance / Money and Investments

This page is translated through computer program using google translate.


ഓഗസ്റ്റ് 2016 ശനിയും ചൊവ്വയും വളായി പ്രവാസികളെ തരും കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ആ ലക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ ശക്തമായ നേടല് ചാർട്ട് പലവഴിക്ക് മഹാ ഡാറ്റ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് 8 വീട്ടിൽ ന് വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപയോഗിച്ച് രസകരമായ നേടുകയും ചെയ്യാം അല്ലാത്തപക്ഷം അതു നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഹോം വാങ്ങുന്നത് പോരട്ടെ റീയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപം കൂടെ പോകാൻ കഴിയും ഓഗസ്റ്റ് 2016 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി നല്ലതു. ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ വ്യാപാരികളുടെയും മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ വലിയ പ്രവാസികളെ ആസ്വദിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.