രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Apr 03, 2016 to Aug 07, 2016 (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Apr 03, 2016 to Aug 07, 2016 Excellent Career and Financial Success (75 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ അരോഗ്യ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, എത്ര മെച്ചപ്പെട്ട വീണ്ടെടുക്കൽ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശബ്ദം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ഒത്തുകളി തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നല്ല സമയം കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്തെയോ യാത്ര വേർതിരിച്ച ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചേരാൻ ചെയ്യും. ഇത് .വിധി സുഖാനുഗ്രഹവും കുഞ്ഞിനെ പദ്ധതി ഒരു നല്ല സമയം. ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും. സിംഗിൾ അവരുടെ മത്സരം കണ്ടെത്താനും വിവാഹം ലഭിക്കും.
നിങ്ങളുടെ കരിയറില് നല്ല സമയം പോകുന്ന. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാഹുവിന്റെ സംതരണം നല്ല ഇഫക്റ്റുകൾ അനുഭവപ്പെടും. ലോംഗ് ഓഫറുകളും ശമ്പള ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കും കാത്തിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജോലി തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ അല്ല, അത് പുതിയ അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഓഫർ ലഭിക്കും നല്ല സമയം. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ പോരും ശരിയായ പ്രവൃത്തി ജീവൻ ബാലൻസ് ലഭിക്കും. ഈ കാലഘട്ടം ബിസിനസ്സ് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രവാസികളെ നൽകാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ ഉപഭോക്താക്കളുടെ നിന്നും വലിയ ഡീലുകളുടെ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ ഫലവത്തായില്ല ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം നൽകാൻ കഴിയും.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം വളരെ നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഏറ്റവും വീട്ടാനും നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് പണിയുന്ന ആരംഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും പ്രയോഗം വേഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ചെലവുകളുടെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ, വരുമാനം എയ്യും. സമയത്ത് പണം 2016 ബാക്കി കൂടുതൽ ചെലവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ശേഷം, ജൂലൈ 2016 അവസാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിലനിർത്താൻ ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതിനായി അനുകൂലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ വയസിന് ഈ കാലയളവിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപം കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.