രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Sep 20, 2016 to Dec 11, 2016 (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Sep 20, 2016 to Dec 11, 2016 Some Recovery with Labha Sthana Guru (70 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ബന്ധം മികച്ച സമയം പോകുന്ന. നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നല്ല മികവാണു് നേടും തുടർന്ന് റീയൂണിയൻ സംസാരിക്കാവുന്ന ആഴ്ച ദമ്പതികൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ സമയം 2016 യോഗ്യരായ ദമ്പതിമാരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് ഭാഗ്യവതി ലഭിക്കും നവം ആൻഡ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന .വിധി പരമാനന്ദം വേണ്ടി എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. ലവേഴ്സ് അവർ ബന്ധം ഇപ്പോഴും എങ്കിൽ, റൊമാൻസ് നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, നിങ്ങളുടെ മത്സരം കണ്ടെത്താൻ മുന്നോട്ട് പോന്നു. ഒരു കാലം ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് ശുഭ karyas, നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ബ്രേക്ക് തരും.
ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പുറത്തു വരും. നിങ്ങൾ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തിരയുന്ന, നിങ്ങൾ ന്യായമായ ശമ്പളം പാക്കേജ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാന്യമായ ഓഫർ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ വിസ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരികെ സ്വദേശത്തേക്ക് അയച്ചു, അത് പരിഹരിക്കാൻ, വീണ്ടും വിദേശ രാജ്യം കടക്കും. നിങ്ങൾ ജോലി എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളർച്ചയും ശമ്പള കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാനേജർ ചർച്ച ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു മുകളിലേക്കു നീക്കിയാൽ തുടങ്ങും. നീ ഏറ്റവും നല്ല ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഇറങ്ങി അടയ്ക്കാം.
ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം വളരെ നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നവം ആൻഡ് ഡിസംബർ 2016 ബാങ്ക് വായ്പ മാസത്തിൽ അതു ചെയ്യാൻ കഴിയും, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപേക്ഷകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും Janma സാനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ലാഭം തരികയില്ല ശേഷം ഓഹരി വിപണി ട്രേഡിങ്ങ് നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.