രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Finance / Money and Investments (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Finance / Money and Investments

This page is translated through computer program using google translate.


പൂർണമായും കാരണം ധനശേഖരണം ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ 10th ബ്യൂല്യൂ Janma സാനി വ്യാഴവും രാഹുവിന്റെ സമുച്ചയ അകലെ ഓഹരി വിപണി നിന്നും ഉപയോഗിക്കുക. ഓപ്ഷനുകൾ വ്യാപാരികളും ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ ധനകാര്യ ന് ഏറ്റവും മോശം സമയം കാണും. അതു നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു വലിയ സമയം അല്ല.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.