ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Work and Career (Shani Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Work and Career

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ തൊഴിൽരഹിതരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നീട് കുറച്ച് നല്ല പുരോഗതി കാണാൻ ജൂലൈ 2015 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ഓഫറുകളും ശമ്പള ജൂലൈ 2015 ശേഷം ശക്തമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.