ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Jan 2017 to Jun 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Jan 26, 2017 to Jun 22, 2017 Early Kick off of Asthama Sani (15 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഇത് Dhanushu Rasi കയറി ശനിയുടെ സാധാരണ ട്രാൻസിറ്റ് അല്ല. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ asthama sthanam ന് ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായ ലഭിക്കും ടെൻഷൻ ലെവൽ ഒന്നും പോലെ എയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ നില വളരെ വളരെ കുറവു ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മുമ്പ് പോലെ സജീവമായി കഴിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇണ മറ്റ് കുടുംബവുമായി അടുത്ത കൊണ്ട് കഠിനമായ തർക്കങ്ങൾ തെളിവുകള് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, അത് ഒരു മത്സരം തിരയുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലതു. ചില ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ചില ആളുകൾ ഇക്കാലത്ത് borken ബന്ധം കടമകൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.
നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വളർച്ച അസൂയയുള്ള അവർ നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ നേരെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ നേരെ ജയം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഗെയിമുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ കലാശിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി പരിസ്ഥിതി ചെയ്തത് സംരക്ഷിത ആൻഡ് വഴങ്ങി നല്ലതു. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വ്യാപാരികളുടെയും അവരുടെ മോശം ഭാഗ്യം കുറിച്ച് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആരംഭിക്കും. നിക്ഷേപ മാത്രം തെക്കോട്ടുള്ള നീക്കാം. ധനം നാശവും സാമ്പത്തിക ദുരന്തത്തെ വളരെ കാർഡുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശേഷം ഈ സമയത്ത് ഓഹരി വിപണിയിൽ വ്യാപാരം ഒഴിവാക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.