ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Jun 2017 to Oct 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Jun 22, 2017 to Oct 25, 2017 All Around Happiness (95 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഇത് വീണ്ടും ശനിയും വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷം അവരുടെ മികച്ച സ്ഥാനം ഉണ്ടാകും സമയം. ശനിയുടെ അതു ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും മാറ്റുന്നതിലൂടെ കർത്തവ്യം പൂർത്തിയായാൽ ഉറപ്പുവരുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പരിസ്ഥിതി വളരെ സന്തോഷം പലരും ശുഭ karyas ഈ കാലയളവിൽ സംഭവിക്കും ആയിരിക്കും. ഇത് വിവാഹിതരാവാൻ നല്ല സമയം. ഒരു കുഞ്ഞിൻറെ ജനനം വളരെ കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്. നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ പുതിയ സ്വപ്നം വീട്ടിൽ നീക്കാൻ സമയമായി.
ഒരു പ്രൊമോഷൻ കാരണം എങ്കിൽ, ആരും സമയം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പത്ത് മലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ആയിരിക്കും. വളരെ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിദ്യവത്കരിക്കാനാണ് ഉറപ്പാക്കുക. വ്യാപാരികളും ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ സര്പ്ലസ് ലാഭം കാണും. favroable ശനിയുടെ വശം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നല്ല സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.