ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Mar 2015 to Jul 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Mar 14, 2015 to July 14, 2015 Bad Time (25 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ Janma sthanam വളരെ ശക്തമായ കൈവരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് മാനസിക വിഷാദത്തിന് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് താൽക്കാലിക വേർപാടിന്റെ കയറി, അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. ലവേഴ്സ് വളരെ ഹാർഡ് സമയം ഉണ്ടാകും പോലും ബന്ധം ലംഘിച്ചു നശിക്കുകയും. ഇത് വിവാഹിതരാവാൻ ഏറ്റവും മോശം സമയം ഒന്നാണ്.
നിങ്ങൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും മാറല് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏതെങ്കിലും പുരോഗതി ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സുൻ നഷ്ടം എടുത്തു വരും. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള പണം കടം വരാം. എളുപ്പത്തിൽ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യും പുറമെ. ഈ സമയത്ത് ആർക്കും വായ്പ കോ-ഇൻ ചെയ്യരുത്. ആർക്കും പുറമേ നാമെങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.